ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์น่ารู้ saithan thongmon yinglay!!

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

จงทำวันนี้...ให้ดีที่สุด


ชื่อ...นางสาว สายธาร  ทองมอญชื่อเล่น... เลย์
เกิดวันที่  12  กรกฎาคม  2535
อยู่บ้านเลขที่ 149 ม. 3 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ปันจุบันกำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์ เอกการประถมศึกษา  หมู่ 1

เพลงรักซึ้งๆ